ติดต่อ

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง393 หมู่ที่10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 0-5578-1191
โทรสาร   : 0-5578-1440

ความคิดเห็น