ติดต่อ สภ.

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

ที่อยู่  : 393 หมู่ที่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์   :  0-5578-1191
หมายเลขโทรสาร   :  0-5578-1440
E-mail : police.khlongkhlung@gmail.com
Google map :  https://goo.gl/maps/1ah9MNMV3JaWfAL2A
Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=1000644809
Youtube : https://youtube.com/@khlongkhlung.police
Tiktok : https://www.tiktok.com/@syberqkp6gg?_t=8cZmHieQ5V2&_r=1
Clubhouse : https://www.clubhouse.com/house/cyber-village-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%87

 

 

ความคิดเห็น