บทความ

การประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม 2566 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศขายทอดตลาด อาคารบ้านพักของทางราชการ

การประชุมบริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

การประชุมบริหารประจำเดือน มกราคม 2565 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

สภ.คลองขลุง ภ.จว.กำแพงเพชร ประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตุลาคม 2564

งานชุมชนและมวลชวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564