บทความ

โพสต์หลัก

แบบสำรวจความพึงพอใจในของประชาชน ด้านการให้บริการ ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

ประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการ จเรตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เตือนภัย!! อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ผกก. และ รอง ผกก.ป. ร่วมการประชาคมของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ

การดำเนินงานของ กต.ตร.สภ.คลองขลุง

กิจกรรมจิตอาสา

การดำเนินงานของชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.คลองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานกาครัฐ (intogrlty and Transp sparency Assessme sossmont: ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม 2566 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง