การประชุมบริหารประจำเดือน มกราคม 2565 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.สมชัย มงคลวงษ์ ผกก.สภ.คลองขลุง
พ.ต.ท.วิชิต จันทร์ศรี ผกก.(สอบสวน)ฯ
พ.ต.ท.นิติคุณ ลี้ตระกูล รอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท.เกียรติธาดา มงคลชโยสีห์ รอง ผกก.ป.ฯ
พร้อม ข้าราชการตำรวจ สภ.คลองขลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อชี้แจงมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. , ภ.6 และ ภ.จว.กำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้


   - กำชับการปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๙ กำกับดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใด้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

   - กำกับดูแล เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกันแก้ไขการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน 

   - กำชับให้สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ผู้ใด้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เสี่ยงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ 

   - กำชับ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

 

  - กำชับผู้ใด้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ


  - ข้อมูลร้องเรียน ตร.ทุจริตในรอบเดือน รายงานที่ประชุม


  - กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ตร. , ภ.6 และ ภ.จว.กำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด