การประชุมบริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

วันที่ 9 ก.พ.65 เวลา 10.00 น.

พ.ต.อ.สมชัย มงคลวงษ์ ผกก.สภ.คลองขลุง

พ.ต.ท.วิชิต จันทร์ศรี ผกก.(สอบสวน)ฯ

พ.ต.ท.นิติคุณ ลี้ตระกูล รอง ผกก.สส.ฯ

พ.ต.ท.เกียรติธาดา มงคลชโยสีห์ รอง ผกก.ป.ฯ

พร้อม ข้าราชการตำรวจ สภ.คลองขลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพัธ์ 2565 เพื่อชี้แจงมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. , ภ.6 และ ภ.จว.กำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้

   - กำชับการปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๙ กำกับดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใด้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

   - กำกับดูแล เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกันแก้ไขการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน 

   - กำชับให้สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ผู้ใด้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เสี่ยงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ 

  - กำชับ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

  - กำชับผู้ใด้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

  - ข้อมูลร้องเรียน ตร.ทุจริตในรอบเดือน รายงานที่ประชุม

  - กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ตร. , ภ.6 และ ภ.จว.กำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด
ความคิดเห็น