การประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม 2566 ของสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง

วันที่ 10 ก.พ.66 เวลา 09.00 น.


พ.ต.อ.สมชัย มงคลวงษ์ ผกก.สภ.คลองขลุง


พ.ต.ท.เฉลียว.(สอบสวน)ฯ


พ.ต.ท.เชาวลิต รัมวุฒิ รอง ผกก.สส.ฯ


พ.ต.ท.สุวิทย์ ทั่งกล่ำ รอง ผกก.ป.ฯ


พร้อม ข้าราชการตำรวจ สภ.คลองขลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพัธ์ 2565 เพื่อชี้แจงมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. , ภ.6 และ ภ.จว.กำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้


- กำชับการปฏิบัติตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๙ กำกับดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติและทุกข์สุข ของผู้ใด้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด


- กำกับดูแล เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกันแก้ไขการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน


- กำชับให้สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ผู้ใด้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เสี่ยงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ


- กำชับ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต


- กำชับผู้ใด้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ


- ข้อมูลร้องเรียน ตร.ทุจริตในรอบเดือน รายงานที่ประชุม


- กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ตร. , ภ.6 และ ภ.จว.กำแพงเพชร อย่างเคร่งครัดความคิดเห็น