อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ

หน้าที่ของเราคือดูแลประชาชน

ตำรวจ สภ.คลองขลุง
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองขลุง ปฏิบัติหน้าที่สิบเวร ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ